Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Funda MASDAR KARA

Bölüm Başkan Vekili

funda.masdar

0(488) 217-3584 Dahili: 3584

Adı Soyadı                                         : Yrd. Doç. Dr.Funda MASDAR             

Doğum Yeri                                       : Tatvan/BİTLİS                    

Doğum Tarihi                                    : 01.06.1976                          

Medeni Durum                                  : Bekar

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lise                                        : Gazi Lisesi, Antalya,1993.

Lisans                                     : Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2000.

Yüksek Lisans                        : Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Doktora                                 : Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

 

Yayınlanan Makaleler;

Hakemli yurtiçi dergilerde yayımlanmış olanlar

Canatak, M., Masdar, F., (2009) Tahsin Yücel’in Gökdelen Romanında Öngörülen Geleceğin Eleştirisi/Dystopya, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar Dönemi Sayı:9

Masdar, F., (2011) Atıf Yılmaz Sinemasında Özneleşen Kadın, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Özel Sayı, s:701, MALATYA.

Masdar, F., (2012) Orhan Kemal Uyarlamalarında Çukurova Gerçeğinin Yansımaları, Turkish Studies,Volume 7/4 Fall, 2387-2400.

Kitap/Kitap Bölümleri

Masdar, F.(Editör), Metin Erksan ve Sineması Üzerine, Dünya KİV Yayınları, 2012, ANKARA.

Masdar, F.,(Kitapta Bölüm), Orhan Kemal, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, 2012, ANKARA.

Masdar, F., (Kitapta Bölüm), Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler, Parşömen Yayıncılık, 2011, İSTANBUL.

Masdar, F., (Kitapta Bölüm), 4. Sinema Kurultayı Bildiri ve Raporlar Kitabı,TÜRSAV, 2003,İSTANBUL.

Sempozyum, Konferans, Sergi ve Bildiriler

2002 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi I. Uluslararası Kireç Taşı Heykel Sempozyumu Organizasyon Komitesi’nde yer aldı.

2003 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen IV. Türkiye Sinema Kurultayı’nda “Sinema ve Ülke İmajı Etkileşimi” başlıklı bildiri sunumu, Antalya (yayınlanmış bildiri-4. Türkiye Sinema Kurultayı-TÜRSAV-2003)

2004 Yüzüncü Yıl Üniversitesi “Film Gösterim Günleri” organizasyon komitesinde  yer aldı. 20 Ocak- 26 Mayıs. YYÜ Hakkı Atun Konferans Salonu/ VAN

2005 3-11 Mayıs, II. ÖYP Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Karma Sergisi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, A. Keykubat Kampusü, KONYA.

2005 Yüzüncü Yıl Üniversitesi “I. Film Gösterim Günleri” organizasyon komitesinde yer aldı. YYÜ Hakkı Atun Konferans Salonu/ VAN

2005 “Search” adlı kısa metrajlı belgesel filmin yapım sorumluluğunu üstlendi. VAN

2006 “Öteki” başlıklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Kapsamında “Gender” Başlıklı Konferans sunumu. 8-10 Mart, YYÜ Hakkı Atun Konferans Salonu/ VAN

2006 “Öteki” başlıklı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Kapsamında Enstalasyon çalışmasında görev aldı. 8-10 Mart, YYÜ Hakkı Atun Konferans Salonu/VAN

2007 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Kapsamında Enstalasyon çalışmasında görev aldı. 8-10 Mart, YYÜ Hakkı Atun Konferans Salonu/VAN

2007 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi “50. Yılda Büyük Buluşma” Karma Sergisi– İSTANBUL

2008 Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-TV Bölümü “Sentezler” başlıklı toplantıda “Türk Sinemasında Kadın Tiplemesi Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme: Sevmek Zamanı” başlıklı bildiri sunumu. 24-25 Nisan, İSTANBUL

2010 “Kelimelerden Görüntüye Orhan Kemal” Etkinliği kapsamında fotoğraf sergisi. Mayıs 2010, YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi/VAN.

2010 “Kelimelerden Görüntüye Orhan Kemal” Etkinliği kapsamında düzenlenen panelde “Türk Sinemasında Orhan Kemal” başlıklı bildiri sunumu. Mayıs 2010, YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi/VAN.

2010 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen “Sinema Filmleri ve Film Festivallerinin Ülke/Kent İmajına Etkisi” konulu panelde “Filmlerin ve Festivallerin Kent ve Ülke İmajına Etkisi” başlıklı bildiri sunumu. 11 Ekim 2010, Ramada Plaza Otel/ ANTALYA.

2011 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’ Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu kapsamında “Atıf Yılmaz Sinemasında Özneleşen Kadın” başlıklı bildiri sunumu. (yayınlanmış bildiri). 5 Mayıs 2011, İnönü Üniversitesi Turgut ÖzalKongre ve Kültür Merkezi/MALATYA

2011 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen “80’lerden Günümüze Sinemada kadın Temsilleri” konulu panelde "1980 Sonrası Türk Sinemasında Kadının Cinsel Özgürleşme Mücadelesinin Temsil Biçimleri" başlıklı bildiri sunumu. (Yayınlanma aşamasında) 11 Ekim 2011, Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi/ANTALYA

2012 24. Ankara Uluslar arası Film Festivalinde Etkinlikler Koordinatörü olarak görev aldı. 15-22 Mart 2012, ANKARA.

2012 Sinemasal Geceler 2 film Şenliğinde program direktörü olarak görev aldı. 15-17 Haziran 2012, Gökova-Akyaka.

Projeler (Araştırmacı/Yürütücü)

Türk Sinemasında Orhan Kemal Uyarlamaları:7 Örnek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP Başkanlığı- (2010-2012)Tamamlanmış Proje. (Araştırmacı)

Batman Merkez ve İlçelerinde Belirlenen Liselerde Güzel Sanatlar Dersleri Vermek ve Sinema Atölyeleri Kurmak Yoluyla Öğrencilerde Sinema-Televizyon Kültürünün Geliştirilmesi, Batman Üniversitesi BAP Başkanlığı- (2012-…) Devam Ediyor. (Yürütücü)

Verdiği Dersler

Anlatı Türleri                          2012    Batman Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi

Film Grameri I                        2012    Batman Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi

Film Grameri II                                   2012    Batman Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı II         2012    Batman Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Fotoğraf                                   2012    Batman Üniv. Meslek Yüksekokulu

Sinemacılık (seçmeli)              2012    Batman Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi

Reklam Uygulamaları             2012    Batman Üniv. Meslek Yüksekokulu

Medya Planlaması                   2012    Batman Üniv. Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler                        2012    Batman Üniv. Meslek Yüksekokulu

 

İdari Görevleri

Batman Üniversitesi Güvez Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı. (2012-…)

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölüm Başkanı. (2012-…)

Batman Üniversitesi Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğu Akademik Danışmanlık. (2012-…)