Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Doç. Dr.

Mehmet IŞIK

Bölüm Başkan Vekili

mehmet.isik

0(488) 217-4061 Dahili: 4061

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt İçi

Mehmet Işık & Şakir Eşitti (2015): Content Analysis of Printed News Media Related to Drowning Incidents in Turkey, Human and Ecological Risk Assessment, 21 (4), pp.1050-1061.DOI:10.1080/10807039.2014.953373. ISSN: 1080-7039 (Print)

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Işık, M. & Erdal, H. (2015). Türkiye’nin Madde Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Politikasının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Model Önerilmesi,Turkish Studies Dergisi, 10 (2), 461-482, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7552.

Tam Metin

Işık, M. & Eşitti, Ş. (2014). Erzurum Palandöken Dağı Bölgesinde Bulunan Otel İşletmelerinde Sürdürülen Halkla İlişkiler Uygulamalarına Yönelik Bir Alan Araştırması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Vol. 7 / 32, s. 639 – 651. ISSN: 1307 -9581

Tam Metin

Işık, M. & Eşitti, Ş. (2015). “Türk Sinemasında Sıra Dışı Bir Kadın Karakter Olarak Aliye Rona”, Kadın/Woman 2000 Dergisi, 16 (1), 119-141.

Tam Metin

Işık, M. & Eşitti, Ş. (2015).“Sosyal Medyanın Yabancı Turistlerin Türkiye’yi Tatil Destinasyonu Olarak Tercih Etmelerine Etkisi”, Şakir Eşitti ile Birlikte, Karadeniz Dergisi , 27, 1-19.

Tam Metin

Işık, M. & Eşitti, Ş. Ş. (2015). I. Dünya Savaşı Propaganda Afişlerinde Kadın Temsilinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel İncelemesi”, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , 70 (3), 655-682.

Tam Metin

Işık, M.& Eşitti,Ş. (2013). Venezuela’da Gerçekleşen Nisan 2002 Askeri Darbesinin Yazılı Basında Sunumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Vol. 6 / 28, s. 146 – 165. ISSN: 1307 -9581

Tam Metin

Işık, M.& Eşitti,Ş.(2013). Özbek Köyü Taş Ocağı Eyleminin, Habermas’ın Kamusal Alan Kavramlaştırması Bağlamında Değerlendirilmesi. Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.Vol. 5/2

Tam Metin

Işık, M.& Eşitti,Ş.(2014). Kadro Dergisinde Üçüncü Yol Söylemi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Vol. 18/ 2, s. 265 – 294. ISSN: 1301 -370X

Tam Metin

Işık, M.& Eşitti,Ş.(2014).Türkiye’de Ekonomi Basınının Ortaya Çıkışı, Gelişimi Ve Bugünkü Durumu Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.Vol. 13 (25), 109-131

Tam Metin

Mehmet Işık & Şakir Eşitti (2014). Ocak 2012 Gazete Birleşmelerinin Erzurum Yazılı Basının Gelişim Süreci İçerisindeki Yeri ve Önemi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 47, 51-74.

Tam Metin

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Işık, M.& Eşitti,Ş.(2014). Satiric Infotainment As A New Type Of Critical Journalism: In The Case Of Turkish Website Zaytung. [Bildiri]. 12th International Communication in Millennium Symposium: A Dialogue Between Communication Scholars. 15 - 18 June 2014. Eskişehir, Turkey.

Tam Metin

Işık, Mehmet (2015). “Atsız Mecmua’da Köycülük Söylemi”, içinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 26-28 Kasım , İzmir: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları

Işık, Mehmet (2015). “Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerle İlgili Suçlara İtilen Çocuklara İlişkin Haberlerin Medyada Sunumu”, 7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu: Kentsel Güvenlik ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu Bildiri Kitabı, 11-13 Aralık 2015, Ankara: Polis Akademisi Yayınları

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Işık, M. (2013). Madde Kullanımı ve Stratejik İletişim, Ankara: Sage Yayınları

Işık, M. (2013). Şiddetin Dili Değişmez: DHKP-C ve İBDA-C Terör Örgütlerinin Söylemlerinin Benzerliği Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Zinde Yayınları

Işık, Mehmet (2015). “Türk Sinemasında İş Kazalarını Konu Alan Filmler”, (Ed.) Nurşen Mazıcı, Türk Sineması’nın Yüzüncü Yılı, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınevi, ISBN: 978-975-400-394-9, s.215-240