Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Murat BAYAZİT

Bölüm Başkan Vekili

murat.bayazit

0(488) 217-4072 Dahili: 4072

S. C. I. , S. S. C. I. , A. H. C. I. İndeksli Yayınlar

Yurt Dışı

Bayazit Murat, Işık İskender, İssi Ali, Genç Elif (2014). Spectroscopic and thermal techniques for the characterization of the first millennium AD potteries from Kuriki-Turkey. Ceramics International, 14769-14779.

BAYAZİT MURAT,IŞIK İSKENDER,İSSİ ALİ,GENÇ ELİF. (2016) Archaeometric investigation of the Late Chalcolithic-Early Bronze Age I and the 1st–2nd millennium BCE potteries from Kuriki-Turkey, Applied Clay Science, 126, 180-189.

BAYAZİT MURAT,IŞIK İSKENDER,İSSİ ALİ. (2015) Investigating the firing technologies of Part-Roman potsherds excavated from Kuriki (Turkey) using thermal and vibrational spectroscopic techniques, Vibrational Spectroscopy 78, 1-11.

Murat Bayazit, İskender Işık (2010) Reclamation of Thermal Shock Strength of Kınık (Pazaryeri-Bilecik ,Turkey) Potteries by Adding Sedimenter Sepiolite, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 5, 355-361.

Kongre-Sempozyum

Yurt İçi

Murat Bayazit, Sedat Cereci (2011) Enerji Politikaları Kapsamında Yitirilmesi Olası Tarihsel Ve Çevresel Değerlerin Görsel Olarak Belgelenmesi Bağlamında Hasankeyf Örneği, Küresel İklim Değişikliği, Çevre ve Enerji I.Uluslararası Sempozyumu, 25.04.2011, İstanbul Aydın Üniversitesi.

Murat Bayazit, İskender Işık (2011) Importance of archaeological ceramic residues threatened by the hydroelectric power plant projects; Hasankeyf Case, II. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress,Eskişehir, Turkey.

Bayazit Murat, Işık İskender, İssi Ali, Genç Elif (2014) Ceramic petrography and FTIR studies of the Late Chalcolithic potteries from Kuriki (Turkey), III. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress 15-17.10.2014, Eskişehir, Turkey.

Taşkıran Gürbüz, Bayazit Murat, Ersan Hazal Özlem (2014) Art tiles on historical architectures: deterioration and conservation, III. International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress 15-17.10.2014, Eskişehir, Turkey.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Yurt Dışı

Bayazit Murat, Işık İskender, Cereci Sedat, İssi Ali, Genç Elif (2013) FT-IR Spectroscopic analysis of potsherds excavated from the first settlement layer of Kuriki Mound, International Journal of Modern Physics: Conference Series (22) 103-111.

Murat Bayazit, Sedat Cereci (2012) A Contemporary Matter on Art: Modernism, British Journal of Humanities and Social Sciences 6(2), 1-9.

Yurt İçi

BAYAZİT MURAT (2012) Historical Heritages And Ancient Ceramic Wares Threatened By Energy Policies: Hasankeyf Case, Journal of Sustainable Development and Environmental Protection 2 (3), 113-119.

Murat Bayazit, Sedat Cereci, Olgun Atamer (2013) Visual Documentation in Saving Cultural Heritages: Hasankeyf Case, Turkey, European Journal of Social Sciences 37 (3), 399-407.

BAYAZİT MURAT (2015) Hasankeyf: A cultural heritage reflecting the history (archaeometric approach), Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(2), 73-86.

BAYAZİT MURAT (2015) A preliminary study: Increasing the efficiency of filter press process in art tile production, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 5(2) 176-185.

BAYAZİT MURAT (2013) Technological approaches in ceramic tradition and privilege of Turkish tile art, Suranaree J. Sci. Technol., 249-256.

Bayazit Murat, Işık İskender (2014) Mimaride kullanılan çinilerin bozunma ve aşınma davranışları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 153-158.

Murat Bayazit, Uğur Ceylan, Uğur Saylan (2012) Geleneksel El Sanatlarının Bölge Turizmine Etkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu ÖZel Sayı, 899-908.

Murat Bayazit, İskender Işık (2012) Geçmişten Günümüze Çini Sanatı ve Kütahya Çiniciliği, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Özel Sayı, 891-898.

Murat Bayazit, Betül Çoşkun (2012) Seramik Sanatında Gül Yansımaları ve Çinilerde Gül Motifleri, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, 2013/1, Gül Özel Sayısı, 1-11.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

BAYAZİT MURAT,HAZAL ÖZLEM ERUŞ,TAŞKIRAN GÜRBÜZ (2015) Türkiye’deki seramik arkeometrisi çalışmaları üzerine genel bir değerlendirme, 9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 79-85.

BAYAZİT MURAT,AKYOL ALİ AKIN (2015) Medeniyetler arasındaki etkileşim köprüsü: seramik (arkeometrik yaklaşım), 9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 69-78.

HAZAL ÖZLEM ERUŞ,TAŞKIRAN GÜRBÜZ,BAYAZİT MURAT (2015) Silis içeren malzemelerle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, 9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 115-122.

Gürbüz Taşkıran, Muran Bayazit, Sedat Cereci (2013) Mimari yapılarda kullanılan mozaik çini süsleme örneklerinin kültürel miras bağlamında görsel olarak belgelenmesi: Zeynel Bey Türbesi, 7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 389-399.

Murat Bayazit, Gürbüz Taşkıran, Sedat Cereci (2013) Tarihin aydınlatılmasında bir kanıt olarak seramik, 7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 85-95.

Sedat Cereci, Murat Bayazit, Gürbüz Taşkıran (2013) Anadolu kültüründe toprak-sanat etkileşimi, 7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 113-122.

Bayazit Murat, Işık İskender, İssi Ali, Ersan Hazal Özlem, Taşkıran Gürbüz (2014) Kuriki Höyük arkeolojik kazı alanında ele geçen bazı seramik buluntuların SEM/EDX incelemeleri, 8. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 39-54.

Bayazit Murat, Işık İskender, İssi Ali, Taşkıran Gürbüz, Ersan Hazal Özlem (2014) Seramik arkeometrisinde Tg-Dta termal analiz uygulamaları, 8. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 55-67.

Murat Bayazit, Hediye Aydın (2012) Midyat Gümüş İşlemeciliğinde Geleneksel Seramiklerin (Çini) Kullanımı, 6. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 107-114.

Murat Bayazit, İskender Işık, Ali İssi (2012) Kültürel Miraslarımızın Pitoresk Görüntüsünden Bir Yansıma: Çini Sanatı, 6. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 115-124.

Murat Bayazit, Sedat Cereci (2012) Preserving Cultural Heritages of Southeast Anatolia from Human Induced Disasters: Dam Projects, ICOMOS-ICORP International Symposium, Cultural Heritage Protection in Times of Risk, 54-61.

Murat Bayazit, Olgun Atamer, Sedat Cereci (2011) Reality Problem On Art Products Produced On The Basis Of Technology, International Symposium on Theories of Art/Design and Aesthetics, 45-48.

Uğur Ceylan, Murat Bayazit (2011) Avanos (Nevşehir) Çömlekçiliğinin Bölgedeki Turizm Pazarlamasındaki Öneminin Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozumu, 8. cilt, 73-83.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Yurt Dışı

IŞIK İSKENDER,UZ VELİ,İSSİ ALİ,IŞIK CUMHUR EREN,BAYAZİT MURAT,Austin George S. (2015) How a Geomaterial Nanostructure Affects its Performance and Price, Advanced Materials World Congress, Stockholm/Sweden, 23-26.08.2015.