Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Seramik, yüksek sıcaklıklarda pişirilmiş topraktır. Seramik ürünler geleneksel olarak ifade edildiğinde; inorganik endüstriyel hammaddelerin belirlenmiş reçete oranlarında karıştırılarak şekillendirildikten sonra pişirilmesi ve böylelikle sertlik kazanması şeklinde elde edilen malzemelerdir. Seramik malzemeler tarihte ateşin bulunmasından bu yana kullanımı en eskiye dayanan ürünlerdir.

Ceramic is defined as soil which is fired at high temperatures. When we evaluate ceramic materials in traditional way,we can say that ceramics are the materials which are achieved by mixing inorganic raw materials within the appropriate ratios and then fired after giving the original shape. Ceramics materials are the oldest productssince fire has been invented.

Seramik genel olarak; porselen, karo, çini, sofra ve süs eşyaları, refrakter malzemeler, şamot, sağlık gereçleri ( vitrifiye ) ve ileri teknoloji malzemeler olarak geniş endüstriyel alanlara sahiptir.

Ceramic has a wide range of industrial areas such as porcelain, tile, china,tableware and decorative items,refractory materials, fireclay, sanitary wares, and high-tech materials.

Seramik Bölümü, bulunduğu coğrafyanın kültürel yapısı doğrultusunda seramik sanatının ve endüstrisinin tanınması, geliştirilmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu bölümde eğitim alan öğrencilere seramik ve dolayısıyla plastik sanatının temel ve mesleki derslerinin yer aldığı kapsamlı bir eğitim-öğretim programı sunulur.

Ceramic Department has been established to ensure development, spreading and recognition of ceramic arts and industry. A comprehensive program of education, including basic and professional courses of ceramic art and therefore plastic art, is offered to the students who are receiving educaiton in this section.

Bölüm, seramik malzemelerinin çeşitliliğini ve özelliklerini kavrayarak, hem geleneksel hem de modern seramik teknolojilerinin kullanmasıyla birlikte araştırma ve yaratıcılık ruhunu besleyen bir anlayışa sahiptir. Seramik teknolojisi dallarında teorik bilgilerin yanı sıra teknik yöntemler öğretilerek, bu bilgiler artistik ve endüstriyel uygulamalar ile desteklenir.

The Department has a philosophy which feeds the soul of research and creativity by using both traditional and modern ceramic technologies and also by understanding of the properties and diversity of ceramic materials. In branches of ceramic technologies, both technical and theoretical methods are given to students and these knowledges are supported with artistic and industrial applications.