Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

BÖLÜMÜN AMACI

Ulusların en efektif yüzü olan sinema ve televizyon endüstrilerinde yer alacak yenilikçi, sürekli kendini yenileyen, sanatsal ve mesleki ideallerine saygılı ve duyarlı yönetmenler, yazarlar, teknikerler ve uzmanlar yetiştirmeyi benimsemektedir.

Bölüm öncelikle, öğrencinin kendi kişisel yaratıcılığını ön plana çıkarmasını ve araştırmacı, yenilikçi, çağdaş düşünen sinema ve televizyoncular olarak eğitim almalarını amaçlamaktadır.

EĞİTİM

BATMAN Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema- TV Bölümü öğrencilerinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı, analitik düşünebilen ve yenilikçi sanatın adayları olarak yetişmelerini amaçlar. Dört yıllık (sekiz yarıyıl) eğitimin ilk iki yılında öğrenciler, genel sanat kültürü ve yabancı dil derslerinin yanı sıra, sinema sanatının alt yapısını oluşturan hareket, görüntü, senaryo, yönetim, kurgu gibi yaratıcı ve teknolojik ögelerle örülü kuramsal ve uygulama dersleri alır. Öğrenciler yaptıkları uygulamalarla birikim ve deneyim kazanarak, sanatsal duygu ve becerilerini geliştirir. Öğrencilere ilk iki yıl içinde grup projeleriyle film yapma olanakları sunulur. Üçüncü yılda öğrenciler yönetim ve senaryo derslerinde bireysel ve yaratıcı kısa film projeleri üretir. Dördüncü yılın sonunda (sekizinci yarıyıl) öğrenciler almış oldukları yaratıcı eğitimin sonucunu, belli bir takvime bağlı olarak hazırlanan diploma projeleri filmleriyle gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlarlar.

Sinema ve Televizyon Bölümü

Sinema ve Televizyon Bölümü...